ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ

{plantar fasciitis}

O ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ


είναι η κατανόηση της πελματιαίας απονευρωσίτιδας, της άκανθας πτέρνας, και όλες οι άλλες μορφές πόνου στην περιοχή της πτέρνας.

Είναι μια προσπάθεια ώστε το συγκεκριμένο τμήμα του ιστοχώρου μας, να γίνει η πηγή σας για μια σειρά πληροφοριών σχετικών με την πελματιαία απονευρωσίτιδα και την άκανθα πτέρνα, καθώς και άλλες μορφές πόνου που αναφέρονται στην περιοχή της πτέρνας.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

είναι να παρέχουμε έναν πλούτο πληροφοριών για το τι είναι η πάθηση αυτή και τους τραυματισμούς της πελματιαίας απονεύρωσης καθώς επίσης και την θεραπεία της.